Regresní terapie

Nahlédnout do událostí minulých je velmi léčivé a dovolí nám pochopení a léčení starších traumat i těch z období před tím, co si pamatujeme. Můžeme projít prenatál, porod, nějaký úraz, zaměřit se na opakující situace a potíže, které nechápeme proč se stále opakují apod. Stává se, že zahlédneme i minulé životy a můžeme pochopit a konzultovat svůj vývojový úkol na Zemi a dopracovat se karmickému vyvážení naší duše.

Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na časové linii jako takzvané engramické události. Jsou to situace, které vyvolaly zúžený stav vědomí. Zároveň s nimi jsou tu zachovány a pevně ukryty zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba v bezvědomí či narkóze.

Jednotlivá regresní sezení vyprávějí detailní útržky např. z raného dětství, které si jedinec za „normálních“ okolností není schopen vybavit. Vhledem do svého nitra dokáže popisovat jednotlivé vjemy například z období svého 1. roku. Barvy závěsů, detailně poskládaný nábytek, povlečení, postýlku, závěsné květiny (i přesto, že si tyto vjemy nepamatuje!), po sezení a ověření si těchto faktů – například u rodinných příslušníků – přichází potvrzení.

Já jsem si třeba ověřila přesný čas narození. Prošla jsem porodem a koukla na hodiny a čas se liší od zaznamenaného v porodnici o 10 minut, což je v pořádku, protože v porodnicích běžně čas zaokrouhlují.

Cena 600 Kč/h - doba trvání je 1,5 - 2 h někdy i 3h, je potřeba si vyhradit dost času jak na samotnou terapii i čas po terapii na dosednutí. V den terapie a doporučuji i den předem nepít alkohol a vysadit léky, které mohou vaši terapii znehodnotit.