top of page
13.DEN.png

12. DEN - 

IQ

Tento den je v energii IQ.

Abuelo IQ žije ve spiritu VZDUCHU.......

je to božský DECH a INSPIRACE

je to vánek a hrom

je to vítr a bouře

uragán a blesk

přesnost a jasnost ( clarity )

připomíná ti božský dar DECHU

vzdává čest síle a moci SLOVA

opěvuje ZÁVAZEK slov a komunikace

Tělesnou bránou, kde ho můžeš potkat je dýchací systém.

Zvířecí mistr a ochránce je KOLIBŘÍK.

bottom of page