top of page
zdrava mysl.png

Slova

Pečuji o duši i tělo, naslouchám, dotýkám se, mluvím s nimi.
Pracuji s medicínou slova, doteku, vůně a důvěry.

bottom of page