top of page
14.png

Vůně

Pečuji o duši i tělo, naslouchám, dotýkám se, mluvím s nimi.
Pracuji s medicínou slova, doteku, vůně a důvěry.

bottom of page