top of page
11.png

Regresní terapie

alien.jpg

Mission

Nahlédnout do událostí minulých je velmi léčivé a dovolí nám pochopení a léčení starších traumat i těch z období před tím, co si pamatujeme.

 

Můžeme projít prenatál, porod, nějaký úraz, zaměřit se na opakující situace a potíže, které nechápeme proč se stále opakují apod.

 

Stává se, že zahlédneme i minulé životy a můžeme pochopit a konzultovat svůj vývojový úkol na Zemi a dopracovat se karmickému vyvážení naší duše.

Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na časové linii jako takzvané engramické události.

Jsou to situace, které vyvolaly zúžený stav vědomí.

 

Zároveň s nimi jsou tu zachovány a pevně ukryty zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd.

 

Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba v bezvědomí či narkóze.

Vision

Jednotlivá regresní sezení vyprávějí detailní útržky např. z raného dětství, které si jedinec za „normálních“ okolností není schopen vybavit.

Vhledem do svého nitra dokáže popisovat jednotlivé vjemy například z období svého 1. roku.

Barvy závěsů, detailně poskládaný nábytek, povlečení, postýlku, závěsné květiny (i přesto, že si tyto vjemy nepamatuje!), po sezení a ověření si těchto faktů – například u rodinných příslušníků – přichází potvrzení.

Já jsem si třeba ověřila přesný čas narození. Prošla jsem porodem a koukla na hodiny a čas se liší od zaznamenaného v porodnici o 10 minut, což je v pořádku, protože v porodnicích běžně čas zaokrouhlují.

Cena 2000 Kč/ terapie  - doba trvání je 1,5 - 2,5 h, je potřeba si vyhradit dost času jak na samotnou terapii i čas po terapii na dosednutí.

 

V den terapie a doporučuji i den předem nepít alkohol a vysadit léky, které mohou vaši terapii znehodnotit.

cyklus.jpg
bottom of page