top of page
20.DEN.png

20. DEN - 

TZI

Tento den je v energii TZI.

20. DEN – poslední den 20 denního cyklu – zítra můžeš znovu mrknout na esenci dne 1. BAATZ

TZI glyfy, foto, učení, inspirace a spirituální průvodce Mabel Flores.

 

 Je abuelo a abuela BOŽSKÉHO ZÁKONA, toho, který nelze koupit ani prodat.

 Je to zákon, který se DĚJE, KONÁ, DĚLÁ, ŽIJE.

 Je to AUTORITA reálná, viditelná i neviditelná.

 Je to opravdová JUSTICE, SPRAVEDLNOST.

 Je to ochránce a strážce POSVÁTNÝCH TRADIC.

Zvířecí ochránce energie TZI je PES, VLK. 

Brána v těle, kde se s TZI můžeš potkat je PLAZÍ MOZEK. 

 SELF QUEST pro dnešní den:

Jak vnímáš autoritu Božího zákona?

Jak uplatňuješ zákon příčiny a následku, když o něčem rozhoduješ?

Plazí mozek má v péči tvoje nejprimitivnější pudy.

 " Bojuješ nebo utíkáš " ?

 Jak moc je nová věc, akce, situace, zkušenost NEBEZPEČNÁ?

 Jak rychle se rozhodneš?

 Jak moc ochraňuješ sebe, rodiny, majetek, fyzickou a sociální komunikaci ?

bottom of page