top of page
mandala (1).png

Kraniosakrální ošetření

2.jpg
web-27.jpg
mandala (1).png

Mission

Kraniosakrální terapie má své kořeny  v dávných časech, podporuje vnitřní životní síly organismu a vrozené schopnosti těla "pamatovat si" zdraví jako jeho pravý stav.

Využívám zejména svoji schopnost jemnocítění, svoje citlivé ruce a otevřené srdce do nejvyšší energie LÁSKY.

K opravdovému začátku léčení je potřeba ROZHODNUTÍ KLIENTA o vložení své části energie do celého procesu, jeho trpělivosti i ochota naladit se nejen na tělo, ale celý svůj způsob fungování života. Klient musí PŘIPUSTIT, že bude nutné následně také začít dělat ZMĚNY fungování těla i mysli.

Bez této ochoty bude celý proces pomalejší a neúplný. Vaše vůle, práce na sobě, uvědomění si potřeby změny jsou nedílnou součástí léčení.

REZERVUJTE PRVNÍ TERAPII, 120 minut, nutných pro konzultaci a kvalitní ošetření.A CÍ A TRVÁ 2H, 

Domluvíme spolu ZÁMĚRY LÉČENÍ, postup a časování terapií.

Před každou NÁSLEDUJÍCÍ započatou terapií společně probereme, co se v těle i životě děje. abychom mohli nastavit dílčí záměry pro další práci a také vždy ověřuji, zda se léčení ubírá žádoucím směrem. Pokud je potřeba, komunikuji s klientem mailem nebo sms i mezi terapiemi.

Každou kraniosakrální terapii doplňuji a obohacuji aromaterapií, případně následným doporučením, jak s esencemi pracovat dál v domácím prostředí.

Pokud je to potřeba, propojím kraniosakrální terapii se somatoemocionálním uvolněním nebo zařadím krátkou regresní techniku.

Kdybychom název doslovně přeložili, tak je to vlastě lebko-křížová terapie, což už samo napovídá, že pracuji hlavně s funkcí centrální nervové soustavy, která začíná v lebce a končí u křížové kosti a s pulzací mozkomíšního moku. Nicméně účinky terapie pocítíte všude na těle a každý cítí různě a každá terapie bude jiná a zacílená aktuální potřebě vašeho těla a nervového systému.

Zmínky o práci s kraniosakrálním systémem a mozkomíšním mokem najdeme už v pramench ze starého Egypta, Indie a Peru.

Můžete si objednat terapii různě dlouhou:

75 minut obsahuje rychlou kontrolní konzultaci a minimálně 50 minut ošetření 

90 minut obsahuje delší konzultaci a minimálně 60 minut ošetření nebo 90min ošetření bez konzultace

120 minut je nutné pro první terapii, kdy je konzultace delší, 40-60minut a 60 minut ošetření. Při této variantě používám koučovací rozhovor, léčivé slovo a záměr léčby propojuji s nastavením potřebných změn do života klienta.

Návrh bez názvu.jpg
mandala (1).png

Kraniosakrální terapie funguje na principu harmonizace cirkulace mozkomíšního moku, tedy kraniosakrálního rytmu, jeho frekvence a kvality.

Moje ruce a srdce citlivě navnímají tento rytmus a následně mu pomohu, aby sám se začal harmonizovat. Vnímám to doslova jako tanec dvou těl a jejich tekutin, který zajistí a zprostředkuje pravidelnost DECHU ŽIVOTA na všech místech.

Kraniosakrální ošetření je jemná a příjemná metoda a provádí se v leže na zádech v pohodlném oblečení. Klient leží na lehátku nebo můžeme využít i futon na zemi, nebo houpací síť, pokud by to bylo klientovi příjemnější. Velmi jemných a šetrným dotekem se pracuji s celým tělem od chodidel po hlavu. Dotýkám se různých částí těla i hlavy a jemně, a přesto velmi účinně se uvolňují fyzické i psychické bloky. 

Přesný postup není nikdy stejný i přesto, že samotné ošetření má jasně danou strukturu v podobě protokolu ošetření.

Na některých místech vašeho těla můžu zůstat i docela dlouho 10- 15 minut i víc, tedy dokud cítím terapeutický tep, neodcházím, protože tehdy se děje a zprostředkovává to nejhlubší LÉČENÍ. Jsem po celou dobu ve vědomém plném napojení na vaše tělo, po ukončení vaše pole opustím, poděkuji a vy ještě chvilku relaxujete a necháte tzv. dojet to, co je třeba.

PUžijte si ošetření celé páteře a svalů podél páteře, uvolní se vám tlak v bedrech, často se odstraní bolesti hlavy, zad, karpálních tunelů. Celé ošetřenípůsobí blahodárně na potíže psychosomatického původu jako deprese, sklony k sebevraždě, sebepoškozování, úzkosti a jiné.

Během těhotenství připravuji TĚLO I MYSL na klidný průběh porodu, ladím propojení miminka s maminkou.

Kraniosakrální terapie léčí porodní traumata, posiluje imunitu a vitalitu, snižuje fyzické a psychické napětí, chronickou únavu, emoční labilitu apod......, klienti začnou mít kvalitnější spánek a jsou bdělejší a výkonnější v práci.

Návrh bez názvu.jpg
1R2A4649-Edit.jpg
mandala (1).png

Každé ošetření je jiné a jedinečné a platné pro daný okamžik. Významně zvyšuje duchovní probuzení a uvědomění klienta.

Vždy využívám aktuální potřeby vašeho těla, kam potřebuje směřovat léčivou energii, tedy následuji hlubokou inteligenci vašeho těla.

Tato metoda nemá téměř žádné kontraindikace, působí na člověka komplexně, je bezpečná, neinvazivní, příjemná a všeobecně blahodárná, a to i pro nastávající maminky a malé děti. Celkově terapie zvyšuje potenci těla a klient začne využívat kapacitu mozku více než je běžné. 

Lze ji využívat i při léčení po operaci, mrtvici, stresu, strachu, atak různého typu apod.

Je účinná dokonce i na zvířata.

Toto ošetření lze přijímat i na denní bázi, pokud je urgence, ale běžně 1x7-14dní pro harmonizaci a stabilizaci systému nebo 1xměsíc je ideální udržovací perioda návštěv.

Ošetření můžete objednávat 75 - 90 - 120 minut dle potřeby a specifikace výše.

 

Objednejte se telefonicky nebo sms na tel. 774 536 221.

bottom of page