top of page
11.png

Kraniosakrální ošetření

2.jpg
VH (1 of 23).jpg

Mission

Kraniosakrální terapie má své kořeny  v dávných časech, podporuje vnitřní životní síly organismu a vrozené schopnosti těla "pamatovat si" zdraví jako jeho pravý stav.

Využívám zejména svoji schopnost jemnocítění, svoje citlivé ruce a otevřené srdce do nejvyšší energie LÁSKY.

K opravdovému začátku léčení je potřeba ROZHODNUTÍ KLIENTA o vložení své části energie do celého procesu, jeho trpělivosti i ochota naladit se nejen na tělo, ale celý svůj způsob fungování života. Klient musí PŘIPUSTIT, že bude nutné následně také začít dělat ZMĚNY fungování těla i mysli.

Bez této ochoty by byl celý proces pomalejší a neúplný. Vaše vůle, práce na sobě, uvědomění si potřeby změny jsou nedílnou součástí léčení.

REZERVUJTE PRVNÍ TERAPII, 120 minut, nutných pro konzultaci a následné ošetření.A CÍ A TRVÁ 2H, 

Domluvíme spolu ZÁMĚRY LÉČENÍ, postup a časování terapií.

Před každou NÁSLEDUJÍCÍ započatou terapií společně probereme, co se v těle i životě děje. abychom mohli nastavit dílčí záměry pro další práci. Vždy ověřuji, zda se léčení ubírá žádoucím směrem. Pokud je potřeba, komunikuji s klientem mailem nebo sms i mezi terapiemi.

Každou kraniosakrální terapii doplňuji a obohacuji aromaterapií, případně následným doporučením, jak s esencemi pracovat dál v domácím prostředí.

Pokud je to potřeba, propojím kraniosakrální terapii se somatoemocionálním uvolněním nebo zařadím krátkou regresní techniku.

Kdybychom název doslovně přeložili, tak je to vlastě lebko-křížová terapie, což už samo napovídá, že pracuji hlavně s funkcí centrální nervové soustavy, která začíná v lebce a končí u křížové kosti a s pulzací mozkomíšního moku. Nicméně účinky terapie pocítíte všude na těle a každý cítí různě a každá terapie bude jiná a zacílená aktuální potřebě vašeho těla a nervového systému.

Zmínky o práci s kraniosakrálním systémem a mozkomíšním mokem najdeme už v pramench ze starého Egypta, Indie a Peru.

Terapie je důkladná a trvá 99-119 minut. Obsahuje VŽDY zdravotní a emoční konzultaci před i po ošetřením a minimálně 60-90 minut práce s tělem.

Vždy využívám sílu koučovacího rozhovoru, léčivé slovo a záměr léčby propojuji s nastavením potřebných změn do života klienta.

VH (1 of 23).jpg

Kraniosakrální terapie funguje na principu harmonizace cirkulace mozkomíšního moku, tedy kraniosakrálního rytmu, jeho frekvence a kvality.

Moje ruce a srdce citlivě navnímají tento rytmus a následně mu pomohu, aby sám se začal harmonizovat. Vnímám to doslova jako tanec dvou těl a jejich tekutin, který zajistí a zprostředkuje pravidelnost DECHU ŽIVOTA ve všech vašich buňkách.

Kraniosakrální ošetření je jemná a příjemná metoda a provádí se v leže na zádech v pohodlném oblečení. Klient leží na lehátku nebo můžeme využít i futon na zemi, nebo houpací síť, pokud by to bylo klientovi příjemnější. Velmi jemných a šetrným dotekem se pracuji s celým tělem od chodidel po hlavu. Dotýkám se různých částí těla i hlavy a jemně, a přesto velmi účinně se uvolňují fyzické i psychické bloky. 

Přesný postup není nikdy stejný i přesto, že samotné ošetření má jasně danou strukturu v podobě protokolu ošetření.

Na některých místech vašeho těla můžu zůstat i docela dlouho 10- 15 minut i víc, tedy dokud cítím terapeutický tep, neodcházím, protože tehdy se děje a zprostředkovává to nejhlubší LÉČENÍ. Jsem po celou dobu ve vědomém plném napojení na vaše tělo, po ukončení vaše pole opustím, poděkuji a vy ještě chvilku relaxujete a necháte tzv. dojet to, co je třeba.

Užijte si ošetření celé páteře a svalů podél páteře, uvolní se vám tlak v bedrech, často se odstraní bolesti hlavy, zad, karpálních tunelů. Celé ošetření působí blahodárně na potíže psychosomatického původu jako deprese, sklony k sebevraždě, sebepoškozování, úzkosti a jiné.

Během těhotenství připravuji TĚLO I MYSL na klidný průběh porodu, ladím propojení miminka s maminkou.

Kraniosakrální terapie léčí porodní traumata, posiluje imunitu a vitalitu, snižuje fyzické a psychické napětí, chronickou únavu, emoční labilitu apod......, klienti začnou mít kvalitnější spánek a jsou bdělejší a výkonnější v práci.

VH (2 of 23).jpg
VH (8 of 23).jpg

Každé ošetření je jiné a jedinečné a platné pro daný okamžik. Významně zvyšuje duchovní probuzení a uvědomění klienta.

Vždy se ladím na aktuální potřeby těla, kde žádá o pomoc, péči, kam potřebuje směřovat léčivou energii. Následuji hlubokou inteligenci vašeho těla.

Tato metoda nemá téměř žádné kontraindikace, působí na člověka komplexně, je bezpečná, neinvazivní, příjemná a všeobecně blahodárná, a to i pro nastávající maminky a malé děti. Celkově terapie zvyšuje potenci těla a klient začne využívat kapacitu mozku více než je běžné. 

Lze ji využívat i při léčení po operaci, mrtvici, stresu, strachu, atak různého typu apod.

Toto ošetření lze přijímat i na denní bázi, pokud je urgence, ale běžně 1x7-14dní pro harmonizaci a stabilizaci systému v urgentní fázi a pak 1xměsíc je ideální udržovací perioda návštěv.

Ošetření můžete objednávat v délce 120 minut nebo 180 i 240 minut dle aktuální potřeby propojíme s pitím ceremoniálního kakaa, osobním rituálkem na míru nebo/ a aromaterapií, výběrem esence pro následující období, výroba osobního parfému apod

 

Objednejte se telefonicky nebo sms na tel. 774 536 221.

bottom of page